Neurosoft

Neurosoft

Firma Neurosoft Sp. z o.o. powstała w listopadzie 1992 r. jako Spin-off  absolwentów i pracowników Uniwersytetu oraz Politechniki Wrocławskiej. Naszym znakiem rozpoznawczym są sztuczne sieci neuronowe, a celem wykorzystywanie technologii sztucznej inteligencji w praktyce. Nazwa firmy NEURO-SOFT pochodzi od wykorzystywanych przez nas w tworzeniu oprogramowania technologii sztucznych sieci neuronowych.

Przenikające się nawzajem zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją, takie jak: analiza i synteza mowy, przetwarzanie obrazu (w tym rozpoznawanie pisma) oraz przetwarzanie języka naturalnego dają w połączeniu z niekonwencjonalnymi technikami przetwarzania danych jakościowo nowe rozwiązanie w zakresie interfejsu między człowiekiem, a maszyną.

Dzięki silnemu zespołowi działu R&D (Research&Development) z powodzeniem przekładamy prowadzone przez nas badania nad nowoczesnymi technologiami na konkretne produkty i rozwiązania – działamy zatem na pograniczu nauki i biznesu. Tworzone technologie są podstawą oferowanych produktów i rozwiązań dedykowanych do przetwarzania i dystrybucji informacji prezentowanych w różnych formach i formatach (tekst, dźwięk, obraz, wideogram).

Szczególnie istotnym zastosowaniem naszych technologii są aplikację związane z inteligentnymi systemami transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jesteśmy obecnie jedynym podmiotem oferującym komercyjne rozwiązanie umożliwiające kompleksową identyfikację pojazdów ANPR-MMR (numer rejestracyjny, klasa pojazdu, marka, model i kolor) znajdujących się w ruchu wyłącznie na podstawie analizy obrazów cyfrowych.

 

Technologie

Oto trzy najważniejsze obszary naszych badań:
Analiza i synteza mowy (speech processing) – od lat prowadzone są badania w zakresie Text-To-Speech, czego bezpośrednim efektem jest program do syntezy mowy języka polskiego SynTalk. Ponadto tworzone są także nowe rozwiązania związane z automatycznym rozpoznawaniem mowy.

Przetwarzanie obrazów cyfrowych (image processing)
– tu dzięki prowadzonym badaniom podstawowym powstały nowoczesne technologie związane z rozpoznawaniem pisma (Optical Character Recognition) oraz unikatowe metody elektronicznej publikacji dokumentów (m.in. format BIP, system NeuroLib).

Przetwarzanie języka naturalnego (NLP – natural language processing) – ponad dziesięcioletnie badania w tym zakresie, skoncentrowane przede wszystkim na stworzeniu metod gramatycznej analizy tekstów napisanych w języku polskim, zaowocowały powstaniem unikatowego w skali światowej komercyjnego systemu do analizy morfoskładniowej tekstów pisanych w języku polskim – Neurosoft NeuroGRAM.

Internet jest dla nas przede wszystkim nośnikiem informacji – wyspecjalizowaliśmy się zatem w budowaniu systemów do jej przetwarzania. Masowo zamieniamy trudno dostępną informację, “zamrożoną” w postaci papieru, na informację cyfrową, podlegającą pełnemu przeszukiwaniu i nadającą się do komputerowej obróbki. W ten sposób uwalniamy wartościową wiedzę, która staje się cząstką elektronicznej rzeczywistości.

Produkty

Najważniejsze produkty oferowanych przez Neurosoft produktów:

Produkty eksportowe:

 • NeuroCar – rodzina produktów wykorzystującą zaawansowane metody analizy obrazu do zastosowań w inteligentnych systemach transportu i bezpieczeństwie ruchu drogowego. Do najczęściej sprzedawanych systemów należą:
 • NC RedLight- system kontroli przejazdu na czerwonym świetle;
 • NC WIM-P – system wykrywania pojazdów przeciążonych i ponadgabarytowych – preselekcja;
 • NC Section Speed Control – system kontroli średniej prędkości pojazdów na odcinku;
 • NC Access Control – system dostępu do wydzielonych obszarów miejskich i przemysłowych;
 • NC Electronic Toll Collection – systemy automatyki poboru opłat za drogi.

Produkty na rynek Polski:

 • NeuroBiz – portal internetowy umożliwiający dostępu do danych o polskich spółkach prawa handlowego pochodzących z KRS’u (Krajowy Rejestr Sądowy), oferujący również bazę sprawozdań finansowych oraz informacji wygranych przetargach publicznych wybranych;
 • NeuroCourt – oprogramowanie do wspomagania pracy sądów;
 • NeuroGram – system do analizy morfoskładniowej tekstów pisanych w języku polskim;
 • NeuroLex – system do przetwarzania dokumentów zawierających informacje prawne;
 • NeuroLib – system do prezentacji i bezpiecznej dystrybucji w Internecie elektronicznych wersji dokumentów (książek);
 • NeuroScope – Internetowy i Intranetowy system do pełnotekstowego wyszukiwania informacji;
 • SynTalk – oprogramowanie do generowania mowy syntetycznej;

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju firmy opiera się na ciągłym dopasowaniu technologii do potrzeb rynku i  wykorzystaniu przewagi konkurencyjnej wynikającej z innowacji. Neurosoft jest liderem w wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w praktycznych aplikacjach telematycznych, w tym Inteligentnych Systemach Transportowych (ITS). W związku z wysoką dynamiką rynkową i możliwościami technologicznymi dostaw, Neurosoft otwiera się na rynki światowe, co jest głównym założeniem strategii. Do roku 2020 chcemy być obecni na wszystkich kontynentach dostarczając oprogramowanie, know-how oraz zdalny serwis w oparciu o narzędzia internetowe i architekturę systemów typu “Cloud”. Identyfikacja pojazdów przy użyciu przyrządów wizyjnych o dużej rozdzielczości oraz z wbudowanymi sterownikami do inteligentnego przetwarzania obrazów i transmisji danych wynikowych będą funkcjonalnością podstawową większości podsystemów ITS.
Wybór rynku zaangażowania jest wypadkową tendencji i warunków rynkowych oraz potencjału wynikającego z infrastruktury i zaludnienia. Obecnie Neurosoft posiada oddziały w Niemczech oraz USA zakładając, w pierwszej linii, eksplorację rynków pewnych gospodarczo i dużym popycie wynikającym z poziomu cywilizacyjnego. Jesteśmy także obecni na Bliskim Wschodzie, który to region bardzo dobrze rokuje w średniej perspektywie (2 -3 lat). Jeszcze w bieżącym roku będziemy instalować system pilotażowy w Australii. W  perspektywie średniego okresu przygotowujemy się do wejścia na rynki wschodnie – poprzez Ukrainę, gdzie już zaakcentowaliśmy swoją obecność, do Rosji i ostatecznie Chin i Ameryki Południowej. Do 2016 Neurosoft zamierza zwiększyć sprzedaż do poziomu 40 mln Euro.

Biorąc pod uwagę globalną dostępność produktów (oprogramowania poprzez cloud i standardowych komponentów sprzętowych- globalni i sprawdzeni producenci) oraz możliwość lokalnego kontaktu z klientami poprzez partnerów, nie jesteśmy ograniczeni  geograficznie. Zmiany prawne i wymogi rynkowe potwierdzają potencjał rentowności. Ze względu na założenia  integracyjności i interoperacyjności systemów w ramach europejskich korytarzy drogowych, mechanizmy i produkty oferowane w ramach światowych rynków ITS muszą charakteryzować się uniwersalnością i spełniać standardy funkcjonalno-użytkowe, co producentom i integratorom stwarza możliwości globalnego rozwoju dla ich produktów i usług. Raporty branżowe szacują  światowy rynek ITS na kwotę 24 mld $ do roku 2017 ze stopą wzrostu 12% rocznie.

Te cele finansowe zakładają aktywną ekspansję na rynki zagraniczne poprzez pozyskiwanie partnerów i tworzenie wspólnych projektów opartych o technologie Neurosoftu. Technologia jest rozwijana dzięki współpracy z akademickimi i państwowymi ośrodkami R&D (Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska , Instytut Badawczy Dróg i Mostów) także w gremiach międzynarodowych (7 Program Ramowy – projekt Opti’cities).

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa wspierana jest promocją marketingową w branży ICT. Neurosoft jest obecny na międzynarodowych targach (Cebit, Intertraffic), kongresach (ITS European/World Congress), seminariach oraz spotkaniach grup roboczych (np.: FGSV Arbeitskreis 3.2.9 “Videodetektion in VBA”) i spotkaniach biznesowych. Nadmienić należy, że branża telematyczna, w której działa Neurosoft jest ograniczona do niewielu podmiotów, a przez to łatwiej komunikować do potencjalnych odbiorców.

Działalność ta dodatkowo wspierana jest poprzez aktywność e-commerce, zmianę Systemu Identyfikacji Wizualnej i wzmożony PR. Neurosoft jest laureatem międzynarodowych nagród oraz wyróżnień na polu badawczo- rozwojowym (European Business Award, Award of Merit on Innovation Fair in Pittsbourgh 2013, ITS Leader Warsaw 2012.

Firma należy do wielu klastrów lokalnych ICT (Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych) i międzynarodowych (Connectbaltica, FGSV- Die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen), jest aktywnym członkiem stowarzyszenia ITS Polska oraz organizacji non-profit US-Polish Trade Council.

Czy wiesz, że…

– Neurosoft w 1994 roku stworzył jeden z pierwszych syntezatorów mowy. Tani, łatwy w obsłudze, nie wymagający dodatkowego sprzętu i pierwszy naprawdę polski. Nazywał się Syntalk (http://www.neurosoft.pl/pl/syntalk)
– Optimus zdecydował się przez kilka lat dodawać Syntalka do swoich produktów, jako standardowe wyposażenie.
– Stworzyliśmy produkt dla niewidomych – AutoLektor był „skrzynką”, do której wystarczyło włożyć książkę, wcisnąć guzik, skaner fotografował druk i urządzenie czytało tekst na głos. W urządzeniu najważniejszym elementem był nasz autorski moduł BIP, który automatycznie przekształcał obraz na tekst.
– Pierwszy inteligentny system monitoringu drogowego został zainstalowany przez Neurosoft na skrzyżowaniu pod Sycowem w 2006 roku. Był to pionierski system „czytania” tablic rejestracyjnych (ANPR – Automatic Number Plate Recognition )
– 300 fotoradarów w Polsce wyposażony jest w naszą technologię do analizy obrazu
– Jesteśmy obecnie jedynym podmiotem oferującym komercyjne rozwiązanie umożliwiające kompleksową identyfikację pojazdów ANPR-MMR (numer rejestracyjny, klasa pojazdu, marka, model i kolor) znajdujących się w ruchu wyłącznie na podstawie analizy obrazów cyfrowych.
– Urząd Miejski Wrocławia wraz z Neurosoftem podpisał w grudniu 2013 r w Lyonie umowę konsorcjum w ramach międzynarodowego projektu badawczego o nazwie Opti’cities.(http://www.opticities.com/consortium/partners/neurosoft/)
– Wrocław był pierwszym miastem w Polsce zaangażowanym w pionierskie projekty ważenia dynamicznego pojazdów. Neurosoft był wówczas dostawcą oprogramowania do systemów wideoidentyfikacji pojazdów, zainstalowanych na 5 trasach wlotowych do miasta
– dostarczamy także rozwiązania bazujące na przetwarzaniu języka naturalnego (pisma i mowy) dla Ministerstwa Sprawiedliwości i Urzędu Patentowego (http://orzeczenia.ms.gov.pl)
– Zdigitalizowaliśmy przeszło 5 mln stron dokumentów.

Nagrody i wyróżnienia

1. Uzyskanie prestiżowego tytułu Polski Czempion – w listopadzie 2013 spółka dołączyła do elitarnego grona wrocławskich firm realizujących międzynarodową strategię rozwoju
2. Nagroda redakcji miesięcznika “Polskie Drogi” 2013, BDiM-u oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa w XII edycji konkursu. Nagroda została przyznana za nowatorskie rozwiązania z dziedziny inteligentnych systemów transportowych
3. Złota Statuetka w konkursie Innowacyjność w Transporcie 2012 w kategorii Specjalny Pomysł Innowacyjny za projekt : „Video Gate” – systemy kompleksowej identyfikacji i monitoringu pojazdów i towarów”

Dodatkowo, w tym samym konkursie firma zdobyła następujące nagrody:

 • Brązowa Statuetka za system NeuroCar 2.0 RedLight do automatycznej rejestracji wykroczeń kierujących pojazdami wjeżdżających na skrzyżowanie na fazie czerwonej sygnalizatora
 • Nagroda Specjalna za innowacyjny projekt transportowy  promujący partnerstwo instytucji naukowych  i świata biznesu, przyznana za projekt Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz firmy Neurosoft Sp. z o.o., pt.: “NeuroCar 2.0 RedLight” – do automatycznej rejestracji wykroczeń kierujących pojazdami wjeżdżających na skrzyżowanie na fazie czerwonej sygnalizatora, ze względu na efektywną współpracę instytucji badawczej i przedsiębiorstwa produkcyjnego, wykorzystującą i rozwijającą wyniki prac badawczych prowadzonych i finansowanych w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej.

4. Międzynarodowe Targi INTERTRAFFIC 2012 w Amsterdamie, nominacja do nagrody w kategorii „Bezpieczeństwo” dla systemu NeuroCar RedLight (kontrola przejazdu na czerwonym świetle)
5.  Tytuł Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju 2011 za system NeuroCar w kategorii „Innowacyjny produkt”
6.  Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2010 za system NeuroCar